posjeti sajt BLinfo

U Banjaluci poslove primarne zdravstvene zaštite obavlja gradska Javna ustanova „Dom zdravlja“. Primarna zdravstvena zaštita podrazumijeva da porodica ima svog doktora koji će pacijentima biti dostupan i biti upoznat sa problemima u porodici. Sistem porodične medicine u Banjaluci se eksperimentalno počeo primjenjivati  od 2004. godine.

Predviđa se da će 2010 ovim sistemom biti u potpunosti obuhvaćeno stanovištvo i da će postojati 130 timova porodične medicine.

JZU „Dom zdravlja" Banjaluka  

Zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ primarnu zdravstvenu zaštitu organizuje po sistemu porodične medicine. 

Osim toga, „Dom zdravlja“ obezbjeđuje: dječiju, preventivnu i opštu stomatologiju, higijensko-epidemiološku djelatnost, hitnu medicinsku pomoć, ampulirane lijekove i potreban sanitetski materijal i laboratorijsku dijagnostiku, organizuje RTG dijagnostiku i ambulante za specijalističke konsulatacije.

Red. br.

Naziv objekta

Broj ordina.

Adresa

Telefon

Radno vrijeme

 SLUŽBA PORODIČNE-OPŠTE MEDICINE SA EDUKATIVNIM CENTROM

 Gradske ambulante:

1.

Kočićev Vijenac

3

Duška Koščice b.b.

051/218-370

7,00-20,00

2.

Lazarevo III

5

Ilije Garašanina 2

051/316-851

7,00-20,00

3.

Lauš

5

Karađorđeva 159

051/212-446 (051/280-455)

7,00-20,00

 

4.

Nova Varoš

2

Dragiše Vasića 11

051/323-870 051/323-871

7,00-20,00

 

5.

Obilićevo

6

Carice Milice 19

051/466-164 051/465-750

7,00-20,00

 

6.

Petrićevac

2

Njegoševa 44

051/317-313

7,00-20,00

7.

Rosulje

2

Trive Amelice 26

051/313-594

7,00-20,00

8.

Starčevica I

1

Jug Bogdana 4

051/463-531

7,00-20,00

9.

Starčevica II

4

RajkaBosnića 21

051/437-645

7,00-20,00

10.

Centar I

7

Platonova 4

051/231-610 231-620

231-630

231-640

231-650

7,00-20,00

 

 

 

 

11.

Centar II -Poliklinika

19

Zdrave Korde 4

051/247-304 247-305

247-345

7,00-20,00

 

 

 

Prigradske ambulante :

12

Vrbanja

2

R. Radića 156

051/424-360

7,00-20,00

13

Zalužani

3

N. Kostića b.b.

051/385-238

7,00-20,00

14.

Karanivac

1

 

051/427-218

7,00-14,00

15.

Srpske toplice

2

 

051/461-912

7,00-15,00

 

Terenske ambulante :

16.

Bočac

1

 

051/367-307

7,00-14,00

17.

Agino Selo

1

 

 

7,00-14,00

18.

Bronzani Majdan

1

 

051/271-110

7,00-15,00

19.

Borkovići

1

 

051/728-035

7,00-14,00

20.

Goleši

1

 

051/276-029

7,00-14,00

21.

Verići

1

 

051/399-278

7,00-14,00

22.

Mišin han

1

 

051/397-115

7,00-14,00

23.

Dragočaj

2

 

051/392-299

7,00-14,00

24.

Kola

1

 

051/363-303

7,00-14,00

25.

Stričići

1

 

051/363-404

7,00-14,00

26.

Krupa na Vrbasu

1

 

051/417-170

  7,00-14,00

 

27.

Piskavica

1

 

051/390-086

7,00-14,00

 

28.

Potkozarje

1

 

051/395-011

7,00-14,00

 


   
 SPECIJALISTIČKO KONSULTGATIVNA SLUŽBA SA DIJAGNOSTIKAMA

 Odjeljenje medicinsko-biohemijske dijagnostike

1.

Kočićev Vijenac

 

Duška Koščice b.b.

051/218-370

7,00-15,00

2.

Lazarevo

 

Ilije Garašanina 2

051/316-851

7,00-15,00

3.

Lauš

 

Karađorđeva 159

051/280-455

uto. i pet. 7,00-15,00

4.

Nova varoš

 

Dragiše Vasića 11

051/323-871

7,00-15,00

5.

Obilićevo

 

Carice Milice 19

051/466-164

7,00-15,00

6.

Centar I

 

Platonova 4

051/231-630

7,00-20,00

7.

Centar II Poliklinika

 

Zdrave Korde 4

051/247-352

7,00-20,00

8.

Vrbanja

 

R. Radića 155

051/424-360

pon. i čet. 07,00-9,00

9.

Srpske Toplice

 

 

051/461-912

7,00-15,00

10.

Bronzani Majdan

 

 

051/271-110

čet. 7,00-9,00

11.

Piskavica - Potkozarje

 

 

051/390-086 051/395-011

7,00-15,00 

 

Odjeljenje radiološke i ultrazvučne dijagnostike

1.               Poliklinika

 

Zdrave Korde 4

051/247-319

7,00-17,00

 

Specijalističke pedijatrijske ambulante

1.

Poliklinika

6

Zdrave Korde 4

051/247-347

7,00-20,00

2.

Savjetovalište

7

Dragiše Vasića 11

051/310-987

7,00-20,00

3.

Centar za vakcinaci.

1

DragišeVasića 11

  051/311-352

7,00-20,00

 

Specijalističke ginekološke ambulante

1.               Poliklinika

 

Zdrave Korde 4

051/247-321

7,00-20,00

 CENTAR BAZIČNE REHABILITACIJE

1.               Poliklinika

 

Zdrave Korde 4

051/247-337

7,00-20,00

 CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLjE

1.

Bivši VMC

 

Sime Matavulja b.b.

051/230-240

7,00-15,00

2.

Dolac

 

Sava Kokanoviča b.b

051/309-080

7,00-15,00

 
 SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI SA EDUKATIVNIM CENTROM

 

Bivši VMC

 

Sime Matavulja b.b.

124 051/230-620 051/230-630

Neprekidno

 

HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

 

1.               Poliklinika

 

Zdrave Korde 4

051/247-368

7,00-15,00

 

 

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 

 

1.

Poliklinika

 

Zdrave Korde 4

051/247-317 051/247-390

7,00-20,00

 

2.

OŠ "B. Stanković"

 

Ivana Kosančića 2

051/371-128

pon. i uto.

7,00-14,30

sri. i čet.

 11,30-19,00

petak

12,00-14,30

 

 

3.

OŠ "B. Radičević"

 

S. Stepanovića 116

051/280-455

 

 

4.

OŠ "G.S.Rakovsjki"

 

Dragiše Vasića 19

051/323-871

 

 

5.

OŠ "D. Obradović"

 

M. Kovačevića 27

051/466-164

 

 

6.

OŠ "Ivo Andrić"

 

B. Radičevića 16

051/231-630

 

 

7.

OŠ "B. Nučić"

 

M. ustanika 32

051/247-352

 

 

8.

OŠ "Sveti Sava"

 

Užička b.b.

051/424-360

 

 

 

 

Copiright mojTim

Podaci su podložni izmjena.