posjeti sajt BLinfo

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 

Fond zdravstvenog osiguranja RS provodi obavezno zdravstveno osiguranje i finansira zdravstvenu zaštitu osiguranih lica u RS.

Adresa: Zdrave Korde 8; 78 000 Banja Luka 
Telefon: +387 (0)51 216 377 
Fax: +387 (0)51 216 595 
e-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org 

U posljednje vrijeme i kod nas postoji mogućnost da se umjesto obaveznog koriste neke druge forme zdravstvenog osiguranja. 

Tako neka osiguravajuća društva i kompanije nude privatno zdravstveno osiguranje.

  

 

Zdravstveno osiguranje je sistem za pokrivanje troškova zdravstvene zaštite unapred, preko doprinosa (Bizmarkov sistem) ili poreza (Beveridžov sistem) koji se uplaćaju u zajednički fond ili zavod zdravstvenog osiguranja za sve ili neke zdravstvene usluge određene zakonom, podzakonskim aktima ili polisom osiguranja(kod privatnog osiguranja). Zdravstveno osiguranje može se odnositi na ograničen ili sveobuhvatni raspon zdravstvenih usluga i može služiti kao potpuno ili delimično pokrivanje troškova određene usluge, leka ili medicinskog sredstva. Povlastice se mogu sastojati u pravu na određene zdravstvene usluge ili na refundaciju osiguraniku za određene troškove. Državno zdravstveno osiguranje uređuje i vodi država, privatno osiguranje je takođe uređeno zakonom i vođeno od strane osiguravajućeg društva ili neke druge privatne agencije koja za to ima dozvolu. Zdravstveno osiguranje može biti obavezno i dobrovoljno. Obavezno zdravstveno osiguranje pokriva osnovni paket zdravstvenih usluga propisanih zakonom. Dobrovoljno osiguranje je ono osiguranje koje zaključuju ona lica koja nisu obavezno osigurana po zakonu,bilo za osnovni ili dodatni paket usluga(dodatno osiguranje).
Najvažniji princip zdravstvenog osiguranja je princip solidarnosti. Svaki osiguranik i osigurano lice dobijaju ispravu u vidu zdravstvene knjižice, kartice, smart kartice i sl. 

Preuzeto iz knjige Ivana Vidanovića „Rečnik socijalnog rada“ 

Copiright mojTim

Podaci su podložni izmjena.